За да зададете маршрут, въведете адресите, или използвайте десния бутон на мишката.

Нови автомобили на лизинг


Лизинговите вноски са по 684 лева  с ДДС /в нея са включени: гражданска отговорност,каско,годишен данък и застраховка на места/на месец за срок от четири години.

От м.септември 2014 г Евролийз такси предоставя на лизинг нови автомобили Фиат Кубо с фабрична метанова уредба за работа и задължителен франчайзингов договор към фирмата:

Условия:
За 48 месеца се заплащат равни месечни вноски по  684 лв. на месец с включени всички видове застраховки в тази сума:

Застраховка Гражданска отговорност;

Застраховка Каско;

Застраховка на местата;

Годишен данък на колата.

За повече информация звънете  на телефон: +359 899 999 156

Брошура